Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • June 10, 2021

מתגברים הקולות נגד קצירת איברים בכפייה בסין והפעם בטקסס

עברית NTD ערוץ
רצח עבור איברים נשמע כמו עלילה של סרט אימה מהמזוויעים ביותר. אולם חקירות על תעשיית השתלת האיברים בסין גילו שזו המציאות בסין כיום. טקסס הצטרפה לרשימת המגנים את עסק הדמים של המשטר הקומוניסטי. ישראל טרם הביעו עמדה רשמית בנושא אך החל משנת 2008 אוסרת כל מימון להשתלות איברים בסין מטעם קופות החולים וחברות הביטוח.
Show All
Comment 0