Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
484 views • November 30, 2021

Sea Turtle Rescued

Nature
Nature
Sea Turtle Rescued Credit: Mundo Submarino. Diving center located in the port of Veracruz, in the Gulf of Mexico, in Mexico. (https://www.youtube.com/user/VerMundoSubmarino/) Credit: FB: @Mundo Submarino Buceo Veracruz(https://www.facebook.com/MundoSubmarino)
Show All
Comment 0