Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
362 views • November 30, 2021

Cute Dachshund Won't Look

Dog Whisperer
Dog Whisperer
Cute dachshund won't look at his owner after getting scolded for running away Credit: YaBoySuper TV - https://www.youtube.com/channel/UCB4e1ALE1iyJ09r8mSAtwnw
Comment 0