เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
98 views • December 27, 2021

《Common Grammatical Mistakes in Chinese to English Translation》《常見的中譯英語法錯誤》【複習版】

這期的外語精選內容是《常見的中譯英語法錯誤》的複習版本。希望本期的視頻對正在學習英語的小朋友們有幫助。如果有任何建議,可以隨時留言。感謝收看! ❤️ 这期的外语精选内容是《常见的中译英语法错误》的复习版本。希望本期的视频对正在学习英语的小朋友吗有帮助。如果有任何建议,可以随时留言。感谢收看! ❤️ This is a review video that features a selection of common grammatical mistakes in Chinese to English translation.
Show All
Comment 0