Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
32 views • January 20, 2022

「冬奧通」防疫APP 藏政治審查網路風險

北京冬奧會將在防疫「泡泡」中舉行,要求所有人在手機裡安裝「冬奧通」防疫軟件。但一份研究報告發現,這款軟件暗藏政治審查,並存在安全隱患,可能導致網路入侵。
Comment 0