Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
470 views • October 25, 2021

【#中國禁聞】疫情多點爆發,快速蔓延16省,傳播鏈在擴大;菜價飆漲,罪魁是誰?恆大債務:華爾街拿到錢了,中國人拿到沒?女孩誤食大麻得重病,「九字真言」顯神蹟;國際特赦組織宣布撤離香港 |#新唐人電視台

中國禁聞
#新唐人電視台 #中國禁聞 #菜價 疫情多點爆發 快速蔓延16省 傳播鏈還在擴大 菜價飆漲 百姓叫苦 罪魁是誰? 恆大債務: 華爾街拿到錢了 中國人拿到沒? 女孩誤食大麻得重病 「九字真言」顯神蹟 國際特赦組織宣布撤離香港 財新網被踢出新聞稿源 胡舒立豬頭貼引聯想 - ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 【#中國禁聞】疫情多點爆發,快速蔓延16省,傳播鏈在擴大;菜價飆漲,罪魁是誰?恆大債務:華爾街拿到錢了,中國人拿到沒?女孩誤食大麻得重病,「九字真言」顯神蹟;國際特赦組織宣布撤離香港 |#新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0