ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55 views • August 13, 2022

Latinos están más motivados a votar en noviembre tras redada contra Trump: Mark Meckler

🔴 Vea la entrevista completa desde EpochTV 👉🏻 https://es.theepochtimes.com/latinos-estan-mas-motivados-a-votar-en-noviembre-tras-redada-contra-trump-mark-meckler_1028754.html?utm_medium=TrailerYoutube&utm_source=Youtube Luego de la redada del FBI contra la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, la gran mayoría de latinos en Estados Unidos ha dicho que se sienten más motivada a ir a votar en las próximas elecciones de Noviembre, según una reciente encuesta realizada por Convention of States y The Trafalgar Group. Mark Meckler, presidente de Convention of States, conversó con Opinión Pública, sobre si este nuevo comportamiento cambiaría los resultados de las elecciones intermedias y cuáles serían las posibilidades de una posible presidencia Trump en 2024. 🔵 Encuesta: https://bit.ly/3pjCvEk 🔔 Suscríbase a nuestro nuevo canal en EpochTV: https://es.theepochtimes.com/c-opinion-publica 👥 Únase a nuestro nuevo canal en Telegram: https://t.me/OPINIONPUBLICA_EPOCHTV ✉️ Contacto: pachi.valencia@epochtimes.com Opinión Pública es un programa de The Epoch Times disponible todos los miércoles a las 9:30pm (EST) desde EpochTV. 🔵 Tenga ACCESO GRATIS a EpochTV solo con su e-mail 👉🏻https://es.theepochtimes.com/ ------------------------------------- ¡Síganos en nuestras redes sociales! Facebook: https://www.facebook.com/EpochTimesEspanol Twitter: https://twitter.com/EpochTimesEs Instagram: https://www.instagram.com/epochtimeses Parler: https://parler.com/profile/EpochTimesES Telegram: https://t.me/EpochTimesEs © Todos los derechos reservados.
Show All
Comment 0