ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
259 views • June 22, 2022

Dr Judith Curry - La théorie du changement climatique créée par l'homme est un canular

MEDIAPORT
MEDIAPORT
La climatologue Dr Judith Curry témoigne que la théorie du changement climatique créée par l'homme est un canular https://prepforthat.com/climatologist-breaks-silence-global-warming-groupthink/
Comment 0