ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,425 views • June 9, 2022

1er experimento que elimina por completo el cáncer de todos los pacientes | "Tiranía médica" mundial

En Primera Plana
Bienvenidos a la entrega 377 de “En Primera Plana” de la NTD. Un ensayo clínico se ha convertido, al parecer, en el primero del mundo en erradicar completamente el cáncer del cuerpo de todos los pacientes tratados. El debate sobre la segunda enmienda sigue vigente, nuestro compañero Steve Lance quiso conocer la opinión de la congresista Lauren Boebert de Colorado.  Ayer, los votantes acudieron a las cabinas electorales del Estado de California, el más poblado del país. La candidata independiente a gobernadora del Estado de California, Reinette Senum, nos reveló alguno de los entresijos electorales. Esto y más a continuación. Link a las noticias del EPOCH TIMES: https://es.theepochtimes.com *** EPOCH TV: https://es.theepochtimes.com/c-en-primera-plana Formato Podcast: https://spoti.fi/371n0vg Apóyanos: https://donorbox.org/en-primera-plana Telegram: https://t.me/enprimeraplana Correo electrónico: en.primera.plana.correo@gmail.com Novedades: https://newsletter-es.youmaker.com/?channel=En-Primera-Plana *** ¨¨¨¨ Atribuciones especiales: Rising Tide by Kevin MacLeod Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/5027-rising-tide License: https://filmmusic.io/standard-license
Show All
Comment 0