Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
555 views • July 10, 2021

海地總統暗殺案,19人被捕主嫌在逃;拜登政府欲大規模重塑行業規則,大科技霸權也被打;冀緩解制裁,華為、海康威視僱前美官員遊說;《真善忍國際美展》再次蒞臨亞特蘭大【#全球新聞 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #全球新聞 #華為 【更新】海地總統暗殺案 19人被捕主嫌在逃 拜登政府欲大規模重塑行業規則 大科技霸權也被打 冀緩解制裁 華為、海康威視僱前美國官員遊說 《真善忍國際美展》再次蒞臨亞特蘭大 布蘭森即將飛太空 妻子:不會參加你葬禮 - ‣‣ 訂閱 Youmaker►https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 訂閱 YouTube ►https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/featured?sub_confirmation=1 ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ►https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989 ‣‣ 留下郵件►https://newsletter.youmaker.com/?channel=ntdtv ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 關注Youmaker 電報👉 https://t.me/YoumakerCHN 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0