Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • June 27, 2021

自6月21日規定現任區議員必需宣誓,擁護《基本法》和效忠香港特區刊憲生效以來,區議員辭職時有發生。6月25日,本港最大地方政團「沙田區政」宣佈:「即日起正式解散」。

成立於2017年12月14日的沙田區政,解散前擁有14名區議員,均屬民主派,是沙田區議會最大的政團。首任召集人丁仕元,6月1日已辭去區議員職務。他曾表示,香港已非其熟悉的地方,「在政治制度的改變下,出任區議員已經不能暢所欲言地為香港市民服務及發聲。」
Comment 0