เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
93 views • April 19, 2021

Final Results - 2nd Hydroponic Fertilizer Experiment

Next Door
Next Door
After only 24 days, the final results are in on the 2nd hydroponic fertilizer experiment. As expected, the box with the air stones did exceptionally well. Box 2 with the 4-18-38 and no airstones did what it's been doing all along. Box 3 with Chem-Gro's Hobby Formula performed as well as the 4-18-38. Box 4 with the Fox Farm Grow Big did not go so well. It looked great on April 20, but went downhill from there. In trying to figure out what went wrong, I think the difference is the fact that the first 3 boxes, per the manufacturers recommendations, have Epsom salt added to them. The Fox Farm instructions say nothing about it, so I didn't add any. I will do another test shortly with the Fox Farm product and add Epsom salt. I know it's a good fertilizer, so I shouldn't be having any problems with it. part 1 video: http://youtu.be/xiGQ6ULi8sY For anyone interested, the pH levels were as follows, with before/after: Box 1 with aeration 7.2 / 9.4 went sky high Box 2 Kratky 4-18-38 7.1 / 7.9 as expected, the ph usually rises for me Box 3 Hobby Formula 7.4 / 6.8 it went down Box 4 Fox Farm 6.5 / 6.1 sounds about right The ph in Box 1 was exceptionally high, but the lettuce showed no signs of problems. I used the same meter and all were tested within a few minutes of each other. https://www.facebook.com/mhp.gardener
Show All
Comment 0