เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
74 views • August 13, 2020

How to POTTY TRAIN Your Ferret | Ferret Care

The Modern Ferret
▶Moose's Limited Edition 2021 FERRET Calendar is NOW LIVE!!! 👉 https://shor.by/calendar2021 Are you in the process of potty training your ferret? Here's our best tips and tricks to get them to stop having accidents, and master the litter box. Enjoy! (more links coming soon) ▶ Subscribe for more free Ferret tips: https://youtube.com/themodernferret?sub_confirmation=1 📄 If you want a printable guide of this video, check out our cheatsheet below: CHEAT SHEET: https://www.themodernferret.com/ferret-potty-training-the-ultimate-guide/ 💳 Products Mentioned (Amazon affiliate): https://www.amazon.com/shop/themodernferret ✅ Litter Box: https://amzn.to/30ZPi24 ✅ Large Puppy Pads/Training Pads: https://amzn.to/3apfRSM ⭐ Activated Carbon Potty Pads/Pee Pads: https://amzn.to/3amvdHu ✅ Best Ferret Cage: https://amzn.to/30eSNlV ✅ Air Purifier: https://amzn.to/2Xf7qEe ✅ Splash-proof Food & Waterbowl: COMING SOON! (🔔 Tap the Reminder Bell) ✅ Ferret GATE Barrier: COMING SOON! (🔔 Tap the Reminder Bell) ✅ Clear Wall Tubes: COMING SOON! (🔔 Tap the Reminder Bell) 🎥 Other Resources To Watch: ➡️ What Do Ferrets Eat?: https://www.themodernferret.com/what-do-ferrets-eat-the-ultimate-beginners-guide/ ➡️ How to Bathe Your Ferret: https://youtu.be/wDNMgcTTWEA 🔜 How to Clean Ferret Ears: COMING SOON! (🔔 Tap the Reminder Bell) ➡️ Ferret Health Problems: https://www.themodernferret.com/top-13-ferret-illnesses-and-symptoms/ Safe and Toxic Litters (American Ferret Association): https://www.ferret.org/pdfs/education/bestlitter.pdf 🛒 New Ferret Owner Shopping Cart: https://www.amazon.com/shop/themodernferret?listId=N7IXUL2DFNYW 🎬 HOW TO POTTY TRAIN YOUR FERRET: 0:00 - Introduction 0:48 - Supplies for Potty Training 1:53 - Why the Cage Training Method? 2:47 - How to Setup Your Cage for Potty Training 3:35 - How to Potty Train STEP-BY-STEP 5:32 - How to Potty Train Free Roam Ferrets 6:57 - How Often Do Ferrets Poop? 7:39 - How to Tell If A Ferret Is about to Poop 8:16 - Easiest Time of Day to Potty Train 8:47 - How Often Should I Clean My Ferret's Litterbox? 9:25 - Pro-Tip: Longer Lasting Potty Pads 9:48 - How to Switch to Potty Pads 10:35 - The Modern Ferret Mission 10:49 - Should I Punish My Ferret for Missing the Litterbox? 11:12 - Why Does My Ferret Keep Missing the LItterbox? 12:25 - How to Prevent Ferrets from Pooping in a Bad Spot 13:12 - Outro and final remarks 📆 SCHEDULE: Videos are uploaded every Thursday. Make sure to tap the NOTIFICATION BELL 🔔 to see our next reveal! https://youtube.com/themodernferret?sub_confirmation=1 SUBSCRIBE NOW to have access to a growing playlist of educational videos on proper #ferretcare. https://youtube.com/themodernferret?sub_confirmation=1 📩 Join Our Private Ferret Feature Newsletter: https://www.themodernferret.com/newsletter-signup/ 💻 Learn Ferretcare On Our Blog: https://www.themodernferret.com/blog/ 👚 The Modern Ferret Fans Merch: https://www.themodernferret.com/product/ferret-friends-sweatshirt/ Lastly, thank you for taking the time out of your day to watch this #pottytraining video and supporting our mission for #ferrets which you can read about here https://www.themodernferret.com/about/ This video contains affiliate links. Using them may give me a small commission which helps me continue making these videos! Thank you for your support ❤
Show All
Comment 0