Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • February 11, 2023

第二顆氣球被擊落,第一顆中共間諜氣球零件帶英文字母!6中企遭美制裁,習近平懵了! (老北京茶館/第883集上/2023/02/10)

老北京茶館
老北京茶館
#第二顆氣球 被擊落在阿拉斯加!#6中企被制裁,#習近平 徹底懵圈!第一顆氣球零件上發現英文說明文字,咋整? 🎯神韻购票链接👉🏼 https://is.gd/6E2689 🎯神韻演出中文购票热线👉🏼 888-874-6938 🌎 茶館乾淨世界 ► https://is.gd/kwwSmp 💛 加入茶館會員 👉 https://is.gd/KQN34s ⭕️ 捐款 ► https://donorbox.org/teahouse 🤝合作洽談 ► laobeijingchaguan@gmail.com ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 您喜欢了解天下大势吗?您关心中美、台海、世界的微妙互动吗?你喜欢幽默段子小轻松吗?到站啦!幽默新闻频道【老北京茶馆】,为您呈现段子里的中国与世界!段子手刘卓和李正,鉴于当今世界:新闻太多、七荤八素;烂事太多,扎眼扎心;遂一拍即合,开设【老北京茶馆】一间,递送干净新闻、演说是非公案;探寻人间正道,浇灌国人慧根。老北京秘制新闻大碗茶:醉京腔、华夏韵;有料有幽默、有梗有真情;把一个纷纷乱乱的当下,演说成笑中有泪的剧情。不来坐坐,后悔半生!我们的愿景:凝聚正义良知,开启国人智慧;点亮东土星光,找寻时代灵魂。清茶一杯喜相逢,不见不散老北京!
Show All
Comment 0