ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
15/12212
216 views • January 31, 2023

Humpback Whale Washes Ashore on New York Beach

NTD News
NTD News
A humpback whale washed up ashore on a New York beach on Monday. It's the eighteenth to wash up along the east coast in less than two months. Local officials say the cause of death is not yet known.
Comment 0