Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • January 21, 2023

Preparing for a More Powerful Space Station on This Week @NASA – January 20, 2023

NASA
NASA
Preparing for a more powerful space station, building a more fuel-efficient aircraft, and a way to possibly predict solar flares … a few of the stories to tell you about – This Week at NASA! Download Link: https://images.nasa.gov/details-Preparing%20for%20a%20More%20Powerful%20Space%20Station%20on%20This%20Week%20@NASA%20–%20January%2020,%202023
Show All
Comment 0