เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
223 views • March 17, 2023

트럼프, 대선 재도전 “미국을 다시 위대하게” [CPAC 2023]

NTD Korea
NTD Korea
방금 말씀은 정치적이고 대선 출마 의지가 있으신 것처럼 들리는데요. 많은 분들이 대선 출마 여부를 여쭤보고 있다고 알고 있습니다만 그런 생각 해 보신 적이...? - 출마하지 않을 가능성이 높아요, 오프라! 하지만 저는 이 나라에서 일어나고 있는 일들을 보는 데 지쳤어요. 상황이 너무 나빠진다면 가능성을 완전히 배제하지는 않을 거예요. 이 나라에서 일어나는 일들을 보는 데 지쳤으니까요. 다른 사람들은 왕처럼 살게 두면서 정작 우리는 그렇지 못해요. - 12월 미국의 물가는 전년 동기 대비 6.5% 상승했고요. - 텍사스 국경에 비상사태가 발령되었습니다. - 목요일 카불 공항 공격으로 사망한 13인 용사들의 유해가 일요일 밤 도착했습니다. - 골프 좋아하시죠? 그냥 골프나 치시는 게 낫잖습니까? 어째서 훌륭한 삶을 포기하고 지옥불 구덩이로 돌아가려고 하십니까? - 이 나라를 사랑하니까요. - 도널드 트럼프가 대선에서 승리했습니다. - 미국-멕시코 국경 장벽이 착공에 들어갔습니다. - 수 개월째 일자리가 꾸준히 늘어나고 있고요. - 우리는 이 나라를 다시금 위대하게 만들 것입니다! 여러분은 이 나라를 대단히 자랑스럽게 여기게 되실 겁니다. 우리는 이 나라를 되찾을 것이며... - 사람들한테 가짜뉴스라고 말해주고 왔어요. 갑시다. - 우리는 일자리를 되찾을 것입니다. 우리 국경을 되찾을 것입니다. 어떤 도전도 미국의 심장과 투지와 정신에 견줄 수 없습니다. 제 몸에 숨이 붙어있는 한 여러분을 위해 싸울 것이며 결코, 절대로 여러분을 실망시키지 않을 것입니다. 국민 여러분, 우리의 운동은 아직 끝나지 않았습니다. 사실, 우리의 싸움은 이제 시작일 뿐입니다. - 대통령께서 도착하고 계십니다. 신사 숙녀 여러분! 환영해 주십시오. 미국의 차기 대통령이 되실 도널드 J. 트럼프 대통령입니다! 이하 생략… <나머지 내용은 상단의 영상을 통해서 보실 수 있습니다>
Show All
Comment 0