Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • April 13, 2022

天水圍父子被斬傷 揭新義安和勝和三度廝殺

11日屯門新義安背景的17歲少年,凌晨在天水圍遇襲後引發連串黑幫廝殺事件,6小時內,天瑞邨、元朗僑興路及天晴邨對開馬路,變成新義安及和勝和兇徒的「戰場」。
Comment 0