Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
825 views • May 6, 2022

🔥上海達豐廠暴動!集體衝出封鎖;習近平要一石三鳥!美看穿,俄看懂;命門!反習派對提這要求;白宮定位中共是美主要威脅;北京回到上世紀;央視造謠上熱搜;顏寧突宣布;河北河南2千多萬人被禁足GJ【阿波罗网】

00:00 摘要 02:16 封城一個多月上海達豐電子廠職工不忍了集體衝出封鎖 03:18 挖苦習!反習派:這太具諷刺意味了! 05:44 北京地鐵關閉市民騎自行車上班:回到上世紀 06:11 河北、河南兩省多地封城兩千多萬人足不出戶 06:51 美女科學家顏寧突然宣布不想玩微博了 07:52 中共央視造謠法國「電價暴漲400%」登上熱搜網友嘲諷 09:12 華日:中國古代長城防外侵習近平建堡壘防制裁 10:44 布林肯對中共政策演講搶先看定位中共是美主要威脅 12:58 習近平要的是這個!美國看穿俄國看懂… 14:15 馬斯克呼籲調查試圖向廣告商施壓的極左團體 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #馬斯克 #推特 #習近平 #上海 #阿波羅 #阿波羅網 #上海達豐 #中美關係 #央視 #顏寧 #北京 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0