เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
281 views • March 3, 2022

(유튜브에서 폭파시킨 영상)PCR 대신 자가 격리를 택한 만5세 아이를 고발한 은수미 성남시장, 중원구청장, 보건소장 고발 기자회견 20220302(수)[선구자방송]youmaker

구글코리아의 유튜브 탄압이 극에 달하고 있는데 이 영상은 잘못된 의료정보에 의해서 구글에서 삭제를 하면서 선구자방송7번 채널이 부당한 경고를 2번 받고 있던 상태에서 폭파가 되고 말았습니다. 이로써 선구자방송 7개의 채널이 사라지고 말았고 현재8-15번 채널이 있으나 구독자들이 적어 역할이 미미한 안타까운 상황입니다. 이 영상은 잘못된 의료 정보가 담긴 내용이 아니라 고발 기자회견임에도 구글코리아의 좌파 세력들이 마구잡이식으로 탄압을 하고 있습니다. 여러분들의 지속적인 물심양면적으로 지속적인 관심과 응원을 바랍니다. 선구자방송 연락처 : 010-2507-4861 / chrift@nate.com 후원시 (농협 : 황진무) 360-02-140392
Show All
Comment 2