Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
145/1275
1,624 views • April 12, 2022

🔥東航黑匣航空大V爆破譯成功;習失一尊?被封570年?滬上萬業主哀嚎;美下上海領事館撤離令;如巨變自求多福;瑞麗比上海吉林還慘;烏無人機開轟俄軍落跑;德是「虛假民主」三分之一德民眾認為KS |阿波羅網

☀ 0:00 摘要 ☀ 01:43 東航墜機事件 航空大V爆:黑匣子在美國被破譯成功,已返回中國 ☀ 03:41 奧地利總理自曝與普京會面「不友好」 表示「他正在搞砸每件事」 ☀ 04:38烏克蘭無人機開轟!俄軍上演活蟑螂「狼狽落跑」 ☀ 05:56 民調顯示:近三分之一德國民眾認為德國是「虛假民主」 ☀ 07:05 美國囯務院下令 撤離所有上海領事館非緊急人員 ☀ 08:15 比吉林上海還慘!被忘記的瑞麗:學生一年多沒進校 ☀ 09:46 牆內公號文章:如果巨變 自求多福 ☀ 12:13 【阿波羅網報導】習近平會失去一尊? 被封570年?上海上萬業主深夜哀嚎 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #東航 #習近平 #上海 #黑匣子 #烏俄戰爭 #普京 #烏克蘭 #瑞麗 #俄軍 #德國 #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: https://www.aboluowang.com/2022/0412/1733728.html 東航墜機事件 航空大V爆:黑匣子在美國被破譯成功,已返回中國 https://www.aboluowang.com/2022/0412/1733777.html 烏克蘭無人機開轟!俄軍上演活蟑螂「狼狽落跑」 https://www.aboluowang.com/2022/0412/1733760.html 比吉林上海還慘!被忘記的瑞麗:學生一年多沒進校 https://www.aboluowang.com/2022/0412/1733840.html 牆內公號文章:如果巨變 自求多福 https://www.aboluowang.com/2022/0412/1733972.html 【阿波羅網報導】習近平會失去一尊? 被封570年?上海上萬業主深夜哀嚎 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0