Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
692 views • April 30, 2022

新澤西國際電影節 揭露中共迫害紀錄片入圍|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
週四晚,在新澤西 里奇伍德 協會國際電影節上,一部揭露中共迫害信仰和人權的紀錄片入圍,電影製片人在放映會後與觀眾互動。有觀眾表示,希望幫助受難的中國人。 紀錄片「冷戰中的金絲雀」(Canaries in a Cold War)講述2021年初,美國一名創作歌手兼人權活動家詹姆斯·H·懷特(James H. White)前往華盛頓DC,為抗議北京冬奧創作一首歌曲。但當他在華盛頓DC,了解到馬家三姐妹在中國,因為修煉法輪功而遭受酷刑的經歷後,他為此飛越大西洋,與多名人權活動家、作家等交談,挖掘出中共迫害信仰和人權的故事。 電影製片人 奧利維爾·沙特朗(Olivier Chartrand):「通過看到這三姐妹如何在中國受迫害,還有中共政府如何對待這些群體,它們(中共)在法輪功學員身上做實驗,還發生在維吾爾人身上,現在到香港人了。誰是下一個(受害群體)?我們不知道。但即使在美國,很多以上這些群體的人,遭受中共僱用的人來迫害和噤聲。」 在過去的8週內,紀錄片「冷戰中的金絲雀」已經獲得了包括紐約、拉斯維加斯和歐洲等地的影展,囊括9個獎項。 在放映會後的問答活動上,有觀眾表示,自己身為美國人,在自由社會,希望可以幫助這些受難的中國人。 電影製片人 奧利維爾·沙特朗(Olivier Chartrand):「自由從來都不是從天而降的。我們希望更多人能意識到正在發生的迫害,讓大家了解到這些資訊。」 目前,「冷戰中的金絲雀」在EpochTV上可以免費觀看。 觀看網址:https://www.theepochtimes.com/canaries-in-a-cold-war-documentary_4262730.html 新唐人記者 柯婷婷 韓瑞 新澤西報導
Show All
Comment 0