ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,719 views • April 29, 2022

〈字幕版〉外国人の半数 上海を離れる予定=アンケート調査

上海在住の外国人の約半数が、上海を離れる予定だといいます。残りの半数の多くは、自身の選択肢を検討しているとしています。
Comment 0