Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,437 views • April 29, 2022

〈字幕版〉外国人の半数 上海を離れる予定=アンケート調査

上海在住の外国人の約半数が、上海を離れる予定だといいます。残りの半数の多くは、自身の選択肢を検討しているとしています。
Comment 0