ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
92/12203
14 views • December 23, 2022

Arizona Agrees to Take Down Makeshift Border Wall

NTD News
NTD News
Arizona Gov. Doug Ducey is reportedly halting construction of a makeshift border wall made from shipping containers at the U.S.-Mexico border, and has reportedly agreed to taking already constructed parts down.
Comment 0