Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • November 24, 2022

CDC lägger till Covidvaccin i barnvaccinationsprogrammet

NTD Sverige
NTD Sverige
I en enhällig omröstning rekommenderade (CDC), USA:s nationella folkhälsomyndighets rådgivare att covid-19-vaccin läggs till i barnvaccinationsprogrammet. Nu är det upp till varje delstat att avgöra om de ska vara obligatoriska i skolan.
Comment 0