Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • January 5, 2023

糖尿病有救了!吃澱粉降血糖,傷口才會快快好。沒力氣?這樣動血糖轉成能量,營養細胞,遠離截肢。消炎藥讓傷口難癒合?太寒涼。注意!一直降血糖很危險,中醫活化救回雙腳|米| 胡乃文開講Dr.HU_170

胡乃文開講
胡乃文開講
糖尿病有救了!吃澱粉降血糖,傷口才會快快好。沒力氣?這樣動血糖轉成能量,營養細胞,遠離截肢。消炎藥讓傷口難癒合?太寒涼。注意!一直降血糖很危險。中醫活化救回雙腳。 #糖尿病 #米 #皮膚 00:00 開場 00:49 糖尿病傷口難癒合? 五招保住腳 01:16 第一招 五穀澱粉營養細胞 傷口快快好 03:03 第二招 控糖大絕招 大膽動起來 04:41 第三招 消炎藥停一停 加速傷口癒合 05:30 第四招 一直降血糖 小心要命 07:35 第五招 潰瘍 瘀青?中醫活化 救回雙腳 09:20 高血糖是症狀 不是病 11:13 糖尿病患 搭配運動 回歸正常生活 💥 〔 請勿購買,這是詐騙 〕近日發現有不肖業者冒用胡乃文醫師名義,以「胡乃文中醫師配製」等虛偽不實內容販售商品,對此,胡醫師已向刑事警察局報案,請大家特別注意。到目前為止,胡醫師沒有為任何廠商配製產品,沒有代言任何產品,也沒有在網路上或任何通路銷售產品,更沒有授權任何廠商使用其照片製作商品廣告,因此,凡打著胡醫師名號所做的商品銷售,都是不實的假訊息,請各位粉絲千萬不要相信,以免上當受騙。 ==== 本片拍攝依據疫情指揮中心及文化部拍攝防疫管理措施執行 ==== ganjingworld 👉https://bit.ly/3PZai0n Youmaker👉 https://pse.is/3fwqqu 新唐人亞太臺收視指南👉 https://goo.gl/BucTtL -©️版權 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - ©️ 版權所有
Show All
Comment 0