Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79/3734
521 views • December 1, 2022

South Korea Scrambles Air Force Jets; Russian, Chinese Bombers Enter Air Defense Zone

NTD News
NTD News
South Korea scrambled its Air Force jet as two Chinese and six Russian nuclear-capable bombers entered the nation’s air defense identification zone unannounced. The zone makes up an area of airspace around South Korea’s territory. The Air Force uses it to ID and monitor approaching aircraft, to safeguard national security.
Show All
Comment 0