Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
302 views • June 17, 2022

5月經濟數據出爐,青年失業率再創新高!中國房市繼續下滑,房企迎第二波償債高峰,爛尾樓業主「被紅碼」!境外投資者連拋人民幣債券,2017年以來最大撤資!【蔚然 財商天下】2022.06.17

蔚然 財商天下
Youtube 訂閱:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 Youmaker 頻道:https://www.youmaker.com/channel/3f698fe3-4dd8-409a-83b7-5c85d28ec68f #中國經濟 #失業率 #房地產 #資金外逃 #中國房市 #大陸樓市 #財商天下蔚然 5月經濟數據出爐,青年失業率再創新高!房地產業大滑坡,房企迎第二波償債高峰,爛尾樓業主「被紅碼」!境外投資者連拋人民幣債券,2017年以來最大撤資!【蔚然 財商天下】2022.06.17 #中國經濟 形勢仍然很糟,#青年人口失業率 和#大城市失業率 再創新高,經濟仍依賴#出口 和#基建投資,但#地方政府 的#財政政策 融資困難,#地方財政 難以為繼,在#美聯儲加息 壓力下,#中共央行 的#貨幣政策 擔心#降息 會引發 #資金外流,#境外投資者 已連續4個月 #拋售人民幣債券 #拋售中國債券。#中共 的#一攬子經濟措施 中,#穩定房地產市場 和#促進汽車銷售 等#大宗消費,也遭遇挑戰。
Show All
Comment 0