Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
193 views • July 12, 2022

Paskal: Multiple Concerns Over Chinese Purchases of US Farmland

Capitol Report
Capitol Report
NTD spoke with Cleo Paskal, senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies, to further analyze the risks of Chinese companies' purchase of U.S. land.
Comment 0