ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,432 views • June 24, 2022

上海で民衆と警察が衝突 市民「どっちつかずの」感染症対策

上海市で感染者数が増加したため、当局は再び一部地域の封鎖を開始しました。これを受け21日、閔行区では市民が激しく抗議しました。
Comment 0