ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,211 views • June 18, 2022

延期されていた中国3隻目の空母「福建」が進水

17日、中国の3隻目の空母「福建」が進水しました。「福建」の進水式は元々6月初めに行う予定でしたが、延期になった原因について分析してみました。
Comment 0