Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • May 3, 2022

亞速鋼鐵廠平民首次撤離 佩洛西訪烏克蘭和波蘭

周日(1日),在聯合國和紅十字國際委員會協助下 ,亞速鋼鐵廠內的平民第一次從廢墟中爬出,等待撤離。 第一批撤離平民周一抵達 扎波羅熱,還有平民被撤離到親俄分離地區 。
Comment 0