เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
134 views • April 4, 2022

Alan Watts ~ What Is The Ego

TheSpiritualLibrary
Speech extract from Eastern & Western Zen by Alan Watts, courtesy of https://alanwatts.org." Follow the Alan Watts Organization: YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3wxPA1Sph--HxKGdOGVirg Facebook: https://www.facebook.com/alanwattsofficial • Instagram: https://www.instagram.com/alanwattsorg/ Full lectures found at: https://www.alanwatts.com/ Speech licensed from: https://mindsetdrm.com/ https://store.alanwatts.org/products/eastern-western-zen?_pos=1&_sid=3dc831cdb&_ss=r #AlanWatts #Spirituality #Buddhism Alan Watts. Alan Wilson Watts (6 January 1915 – 16 November 1973) was a British philosopher, writer, and speaker, best known as an interpreter and populariser of Eastern philosophy for a Western audience. Born in Chislehurst, England, he moved to the United States in 1938 and began Zen training in New York. This channel tries to bring the best and most profound talks done by our intellects and best spiritual teachers. If you enjoyed this video, make sure to SUBSCRIBE to our channel for new daily FAIR USE NOTICE: This Video may contain copyrighted (©) material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. Such material is made available to advance understanding of ecological, political, human rights, economic, democracy, scientific, moral, ethical, and social justice issues, etc. It is believed that this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior general interest in receiving similar information for research and educational purposes. We believe this video is under fair use because: We educate others in a spiritual form and other forms by just sharing a small part of the entire original material; These videos are transformative in a positive sense with the arts added to the audio to add emotional dimension to the listener experience, and we don't wish any materials used here to bring down the market value of the original content, we hope to promote the market value of the content, by making the content known to new people. All the pictures used here are taken from , which is a https://www.videoblocks.com/ website that provide free images for commercial or non-commercial use, links are available upon request.
Show All
Comment 0