ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,112 views • May 11, 2022

エスカレートするゼロコロナ政策 学校でも抗議活動が発生

中国のゼロコロナ政策が厳しさを増し、手段もますます暴力的になっています。上海では5月8日から、一つの階でPCR検査の陽性者が一人でも見つかったら、その建物の全住民が隔離されることになりました。また、ある警察は何の証明文書も提示せずに夜中に強制的に住民を隔離施設に送りました。北京では教師と学生による抗議活動が発生し、中国で再び学生運動が起きる兆しではないかと驚く声もあります。
Comment 0