Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • March 28, 2022

衞生署署長林文健表示,現時本港遺體儲存空間由1,350個增至逾4,600個。 目前在急症室死亡個案已回穩,殮房壓力暫時有紓緩

衞生署署長林文健表示,現時本港遺體儲存空間由1,350個增至逾4,600個。 目前在急症室死亡個案已回穩,殮房壓力暫時有紓緩
Comment 0