Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,317 views • April 14, 2022

🔥美戰略核彈大升級! 「哨兵」 震懾中共|美參院外委主席傳今率團抵台|俄坦克遇伏後開炮轟戰友|早安新唐人【2022年4月14日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

🔷美參院外委主席傳今抵台 挺台代表處正名  🔷上海昆山封控 和碩.廣達.仁寶蘋果鏈停工 🔷張國煒回鍋長榮?立榮航今改選董座呼聲高 🔷美宣佈戰略核彈大升級 「哨兵」將震懾中共 ⚡因應社交媒體訊息審查、封鎖、降觸,請大家盡快加入以下平台,持續接收最新最真實的報導 📍 APP|https://bit.ly/3tlw5Hs 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://bit.ly/3F6FENi 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 IG|https://bit.ly/3CJWkd6 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0