ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
57 views • October 1, 2021

屏東恆春】草 土壤與堆肥探討 |有機無毒 |美麗心台灣(333)上

美麗心台灣
美麗心台灣
位於恆春的有機農場地質非常特殊,一塊農場裡竟然有三種不同的土壤地質。農場主人張清文發現不同地質種植,百香果成長狀況跟結果率會有些差異姓。一塊農場三種土質張清文以百香果做實驗,需要幾年的時間,才能看出哪一種土壤最適合種植,經濟效益較為高。 🍊 歡迎訂閱我們+按鈴鐺,隨時看到最新影片喔!https://bit.ly/3f5PvWW ________________________ 🌼 按讚加入美麗心台灣FB https://bit.ly/3gynQ2n 🌼 美麗心台灣官網 https://bit.ly/3euhMpH 新唐人亞太台收視指南 https://goo.gl/BucTtL
Show All
Comment 0