Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
39 views • September 26, 2021

川普喬州集會演講 希望奪回參眾兩院;孟晚舟繞道回國 拜登綏靖遭美議員警告;德國對小米、華為等中國手機啟動安全調查;廣電總局整頓兒童動漫 迪迦奧特曼全下架【希望之聲粵語-粵覽新聞-2021/09/26】

希望之聲粵語頻道
川普喬州集會演講 希望奪回參眾兩院 孟晚舟繞道回國 拜登綏靖遭美議員警告 朱立倫當選國民黨主席 國共關係引關注 德國對小米、華為等中國手機啟動安全調查 加媒:吸取孟晚舟案教訓——中國是一個危險的國家 華爾街日報: 美加入CPTPP有助抗衡中共霸權 廣電總局開始整頓兒童動漫,迪迦奧特曼全網下架 #川普喬州集會 #孟晚舟回國 #德國小米華為 🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/ 🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou 🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2 🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l 🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n 👉神盾VPN ►https://tipas.net/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHSOHCANT 享8折優惠 ㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org 🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/ 🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope
Show All
Comment 0