เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
350 views • July 2, 2021

Rural landscape painting | Acrylic painting time lapse |#283

LuLu Art
LuLu Art
I drew a rural landscape painting. we will learn to acrylic painting step by step. You can also draw acrylic landscape paintings. Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video. Art Store- Original paintings : https://www.dailypaintworks.com/Artists/lulu-bai-12661 Colors listed on the screen Canvas size: 6"x 6" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 ----------------------------------------------------- #acrylicpainting #landscapepainting #acrylicpaintingtimelapse
Show All
Comment 0