Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • June 22, 2021

【粵語版-焦點速遞】《華爾街日報》6月20日發表獨家報道,訪問了5名抗爭者中的3人,講述去年7月中旬他們乘坐充氣橡皮艇逃離香港,前往台灣,又前往美國的經過。

有5名曾參與2019反修例運動的港人青年抗爭者,日前成功抵達美國申請政治庇護。《華爾街日報》昨(20日)發表獨家報道,訪問了5名抗爭者中的3人,講述去年7月中旬他們乘坐充氣橡皮艇前往台灣的經過,以及其後獲美國國務院和美國香港民主委員會(HKDC)幫助前往美國。 5名抗爭者,年齡介乎18至26歲。受訪的3人透露,他們在啟程前幾乎互不認識,5人每人出資約1300美元(約1萬港元)合資購買一艘雙引擎橡皮快艇。 在出發當日,5人在一個偏遠碼頭聚集,身上只穿不起眼的T恤和短褲。有一人拿著魚竿,另外有人帶上其所有積蓄。他們擔心有人是「內鬼」,故互相間甚少交流。 出發後,他們靠著iPhone和指南針導航,看網上Youtube視頻學習駕船,期間5人輪流掌舵及注視海面情況。行駛約5個小時後,他們發現自己仍在中國水域,過程中多次遇到不明船隻,其中一名25歲抗爭者化名Ray憶述表示,「我們真是嚇死」。 約10個小時後橡皮快艇駛到公海,當日晚上,他們以電話的閃光燈打出求救信號,約一小時後被台灣海巡人員發現,帶到東沙群島上岸,再到高雄一處秘密地點安置。 5人中有人向台灣當局表示希望留居台灣,但台灣擔心這或會成為北京入侵東沙的藉口,拒絕有關要求。《華爾街日報》就此向台灣總統府查詢,當局發言人以保安及私隱為由拒絕回應,重申台灣政府會按照法律向港人提供人道支援。 美國國務院獲悉事件後通知美國香港民主委員會(HKDC)組織總監朱牧民(Samuel Chu),要求他向5名港人抗爭者提供人道主義幫助。《華爾街日報》引述消息指,美台用了半年時間,才成功幫助5人安全地離台赴美,5人於今年1月13日乘坐飛機前往瑞士蘇黎世,再轉往紐約。 美國國務院亦沒有回應《華爾街日報》對此的查詢。 其中一名受訪者是25歲男子,化名Ray,曾是貨倉文員,他在反送中期間參加過中大及理大保衛戰。在香港警察包圍理大時,他漏夜從高處垂降經路軌逃離,警方曾多次搜查他父母的住所,故他不敢回家。 另一名22歲學生化名Tommy,兼職過酒保、咖啡師。他曾因2019年「參與非法集會」被香港警方扣留3日,並被沒收護照及面臨暴動罪等多項指控。 最後一名受訪者是26歲工程師,化名Kenny,曾在2019年10月被捕,被控襲警等罪名。Kenny憶述,他被捕後曾遭警員狠狠搥打他的後腦,甚至一度被打至昏迷。 5人到達美國後才得以與家人聯絡,在視像會面中,Tommy的父母及兄妹抽泣,Ray的母親說對他還在世感到意外。《華爾街日報》表示,5人已在美國安頓下來,Kenny在華盛頓與其他香港難民一同居住,並成立組織協助香港示威者。而Ray及Tommy在紐約合租,希望繼續學業及未來成為美國軍人。 《華爾街日報》形容今次事件如同六四後的「黃雀行動」。「黃雀行動」是「六四」事件發生後,由當時的港人發起,秘密營救因參與「八九學運」而被中共通緝的政治異見人士,協助他們前往西方其他國家,期間有西方外交官、商人、香港幫會及走私人士等不同背景人士協助行動。 朱先生說,「台灣現在在某種程度上扮演著香港在89年所扮演的角色。」 今年2月,美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 表示,美國應該向逃離中共政權壓迫的人們敞開大門。布林肯告訴MSNBC,如果他們捍衛自己的權利,且「如果他們是中國(中共)當局鎮壓的受害者,我們應該做點甚麼,給他們一些避風港。」
Show All
Comment 0