Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
62 views • January 8, 2021

吃原汁原味的好糖才健康 | Auno Sugar 奧諾礦物原糖

NTD Creative
NTD Creative
Client: Auno Sugar Director: ChunTing Yeh DOP: Tal Atzmon Set: ChunTing Yeh, Yanan Zhang, Claudia Cheng Line Producer: Claudia Cheng Makeup Artist: Yanan Zhang AD: Blake Wu Talent: Hanna, Diar Xani, Ana Kovalova, Kevin Hogan, Sara Almaraz, Maia Kormer, Jack Wang, Ms. Dong Sound: Zheng Wang Post Producer: ChunTing Yeh Offline & Online Edit: NTD Creative Grade: ChunTing Yeh Post and animation: NTD Creative Music: Audio Jungle Voice-Over: Shannon Murphy Camera & Equipment: Big Apple Studios & Adorama Rental Lights & Grips: Big Apple Studios
Show All
Comment 0