เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
40 views • February 1, 2021

Dr.SHIVA LIVE: REAL CRIME SCENE of #ElectionFraud. Reviewing my TWO Lawsuits & their TWO VICTORIES

drshiva
drshiva
Dr.SHIVA LIVE: The REAL CRIME SCENE of #ElectionFraud. Reviewing Dr.SHIVA's TWO #ElectionFraud Lawsuits that each got VICTORIES & survived dismissal. Dr.SHIVA Ayyadurai, MIT PhD, the Inventor of Email, Scientist, Engineer, Educator reviews his TWO #ElectionFraud Lawsuits in MA that have gotten, to date, the ONLY TWO VICTORIES in America. All of Trump's lawsuits were thrown out of Court. Dr.SHIVA's lawsuits got its FIRST VICTORY when a Federal Judge ordered the government to STOP contacting Twitter to shutdown Dr.SHIVA, when he had exposed #BallotImages were being deleted by the government in violation of 52 USC 20701. The lawsuit exposed how the government - Secretary of State of Massachusetts - forced TWITTER to shutdown Dr.SHIVA with only a few days left in the 2020 U.S. Senate general elections. The second lawsuit - which is fighting for #OnePersonOneVote - exposes the REAL CRIME SCENE of #ElectionFraud: COMPUTER ALGORITHMS to flip votes. On this lawsuit, the government filled a massive Motion to Dismiss. In this case, the Judge issued Dr.SHIVA his SECOND VICTORY by DENYING the Secretary of State of Massachusetts Motion to Dismiss! It's time we take a SYSTEMS approach to identify the REAL FIGHT from the FAKE FIGHT. There is a FAKE #ElectionFraud and a REAL #ElectionFraud. The Establishment will never cover REAL #ElectionFraud to discredit any questions about election integrity. It's time you learn the Foundations of SYSTEMS - a course Dr.SHIVA teaches EVERY Monday Night from 7PM to 10PM EST, as a part of the VASHIVA platform of education, action and communications. Join at VASHIVA.COM/JOIN
Show All
Comment 0