Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
81 views • May 22, 2021

三角比─銳角三角函數

CoSine余玹數學
2021/05/22 高中數學第二冊 第5單元-1 三角比─銳角三角函數 高雄逸林文理補習班 屏東信欣茗家教班 歡迎報名免費試聽~
Show All
Comment 0