เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
48 views • May 18, 2021

공산당 조직에서 탈당하는 중국인들 (NTD 중국 금지 뉴스 탈당 특선 2021년 5월 7일)

NTD TV 중문판 내 프로그램인 '중국 금지된 뉴스'에서 중국인들의 공산당 조직 탈당 성명서를 소개하는 코너인 '탈당 특선' 입니다.
Comment 0