เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
268 views • December 19, 2021

What is a reflex arc? - Understanding the Clinical Skills - Neurology -Dr Gill

Dr Gill Clinical Skills
What is a reflex arc? - Understanding the Clinical Skills - Dr Gill What is a reflex? What are the features of a reflex, but perhaps more importantly, especially when it comes to medical school OSCE's and written examinations what are the COMPONENTS of a reflex? But that isn't the most important question I intend to look at today. Today, I want to ask you a question - regarding The Incredible Hulk, could we say that Bruce Banner "Hulking Out" is an example of a reflex? Let's see!! #Reflex #Neurology # DrGill
Show All
Comment 0