Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
40 views • November 11, 2021

六中全會公告「捧毛抑鄧」;武漢外賣女車被沒收,絕望跳江;北京冬奧賽道落錯閘,波蘭選手慘遭斷腳;北京石油大院系統被封,醫院學校関閉;官方監管民間抵制,「雙11」風光不再【#全球新聞】|#新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #全球新聞 #六中全會 六中全會公告「捧毛抑鄧」 武漢外賣女車被沒收 絕望跳江 北京冬奧賽道落錯閘 波蘭選手慘遭斷腳 北京石油大院系統被封 醫院學校関閉 官方監管民間抵制 「雙11」風光不再 YouTube新規 隱藏「不喜歡」點擊計數 ⭕️Youmaker👉https://www.youmaker.com/v/zP789rvrBn9n ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 六中全會公告「捧毛抑鄧」;武漢外賣女車被沒收,絕望跳江;北京冬奧賽道落錯閘,波蘭選手慘遭斷腳;北京石油大院系統被封,醫院學校関閉;官方監管民間抵制,「雙11」風光不再【#全球新聞】| #新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0