Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
111 views • May 26, 2021

華人公司塞班島虐待員工 美法院下令賠償|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
塞班島中國工人,控告其顧主販運人口並強迫勞動一案,有了結果。5月24號,美國聯邦法院裁決,中國工人勝訴,獲賠591萬美元。 據「美國之音」報導,美國北馬里亞納群島聯邦法院法官雷蒙娜·曼格洛娜,根據聯邦和當地法規,判罰在香港上市的博華太平洋國際控股有限公司向7名中國工人支付295萬多美元的傷害賠償,以及同樣數額的懲罰性賠償。 博華太平洋國際是唯一獲準在塞班島建賭場的開發商,僱用了多個中國建築公司修建賭場。 該公司以「遊客」簽證而不是合法的臨時工作簽證,將中國工人帶到塞班島打工,扣押他們的護照。工人受傷後不僅得不到治療,還無法獲得賠償。 7名原告的律師表示,這起訴訟歷時兩年半時間,一開始是訴工傷案,後來發現案件性質更爲惡劣。
Show All
Comment 0