Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
88 views • May 22, 2021

真话学者.良知教师.人性警察.善良城管【0521第709期】

安迪声
安迪声
#中共淘汰好人 #學著教師 #警察城管 #安迪声 ❵ 朋友们,我们的副频道“都市阿米什”开通了,频道主要分享生活技能技巧等资讯,探索传统生活理念,追求传统派保守派人士的美好生活。请朋友们订阅支持! https://www.youtube.com/channel/UCNm_Sc7bKYSPaEteBaZN6cQ 🔥环门有本节目的最新免翻墙版本5.22 https://is.gd/X9eHGm https://is.gd/6ocavl 环门网址每天会更新,点击此网址按下左下角按钮“主页”,便可進入环门首页。 🔥我们正在試運行英文版的安迪聲声頻道,歡迎大家訂閱並分享給你講英文的朋友: Chinese Dissident Voices , https://www.youtube.com/channel/UCM7JYY7SB5ti_4wuCeZMPmQ 安迪声粉丝团 @andysound
Show All
Comment 0