Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
122 views • May 8, 2022

租車好?買車好?小烏來有多小?一日租車輕旅行! / Kushitani K-2381 / CBR650R ‧ MT07

本影片由Kushitani EMU台灣日商業畝贊助播出 影片中所著休閒防摔外套型號為「K-2381」 Kushitani 蝦皮賣場:https://reurl.cc/ErRkjk Kushitani Instagram:"kushitanitw" https://reurl.cc/o1QlyM #Kushitani #CBR650R #MT07 #小烏來 #機車旅行 -- 成為台北騎士的會員並獲得獎勵: https://www.youtube.com/channel/UCgj1_MEnLupyHTrnv6_JP2A/join
Show All
Comment 0